DhŰnia me konšesion e rehabilitimit, operimit dhe transferimit te rrjetit te transportit hekurudhor ne linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlore.
DhŰnia me konšesion e rehabilitimit, operimit dhe transferimit te rrjetit te transportit hekurudhor ne linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlore.
Treasury transactions were not found for this company!