2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Partia Demokratike, Struktura të Ardhura dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2017

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhura dhe shpenzime të Fushatës Zgjedhore 2017, subjekti elektoral Partia Demokratike PD. Të dhënat janë sipas raporteve të auditimit ligjor, me ekspert të pavarur. Raporti final i auditimit sjell informacion më të plotë dhe të mirë organizuar për shpenzime dhe të ardhura. 

Partia Socialiste, Struktura të Ardhura dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2017

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhura dhe shpenzime të Fushatës Zgjedhore 2017 të subjektit elektoral Partia Socialiste. Të dhënat janë sipas raporteve të auditimit ligjor, me ekspert të pavarur. Raporti final i auditimit sjell informacion më të plotë dhe mirë organizuar për shpenzime dhe të ardhura.

Lëvizja Socialiste për Integrim, Struktura të Ardhura dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2017

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhura dhe shpenzime të Fushatës Zgjedhore 2017 të subjektit elektoral partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Të dhënat janë sipas raporteve të auditimit ligjor, me ekspert të pavarur. Raporti final i auditimit sjell informacion më të plotë dhe mirëorganziauar për shpenzime dhe të ardhura. 

Lista e Donatorëve për fushatën zgjedhore 2017 shumë mbi 100 mijë lekë

Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posaçëm. Ata duhet të bëjnë pagesa vetëm në llogarinë bankare të çelura nga subjekti elektoral në një bankë të nivelit të dytë dhe të paracaktuar për dhurime zgjedhore.